Open Source

Webové aplikace, weby, e-shopy, rezervační systémy, CRM, vzdělávacích portály vč. hostingu a technického zázemí.

Analytika

Analytika digitálních kampaní, webová analytika, RFM analýzy, A/B testování, heatmapy, interpretace dat, pravidelný reporting, vizualizace a dashboarding.

Bezpečnost

Zabezpečení webových projektů a databázíproti malware a škodlivým scriptům, ochrana online služeb proti krádeži a zneužití.

Automatizace

Automatizace reportingu, sociálních sítí, newsletterů a digitálních kampaní. Automatizace data minigu.

Business Intelligence

Automatizace digitálních procesů, reportů a správy digitálních kampaní, interpretace dat, digitální audity.

Hosting & Cloud

Webhosting, domain management, cloudová řešení, virtuální servery (VPS), správa a konfigurace, datová uložiště

Vývoj webového projektu

Pomůžeme vám vyvinout libovolý webový projekt na Open Source platformě, který bude snadno škálovatelný, rozšířitelný, intuitivní a bezpečný.

Zabezpečení webového projektu

Zabezpečíme váš webový projekt proti škodlivému malwaru nebo útokům třetích stran. Postaráme se o zabezpečení vaší databáze, zajistíme autorizaci a autentizaci uživatelů.

Změření digitálních kampaní

Zanalyzujeme vaše digitální kampaně s ohledem na plnění cílů. Doporučíme optimalizaci platforem, formátů a médií pro zvýšení výkonu a efektivity.

Technické zázemí pro digitální projekty

Zajistíme hostingové a cloudové služby pro vaše digitální projekty včetně obsluhy a servisu našimi odbornými techniky.

Tvorba datových skladů

Vytvoříme vám bezpečný, intuitivní a rychlý datový sklad pro snadnou segmentaci a práci s vašimi daty.

Digitální audity a poradenství

Zanalyzujeme vaše digitální aktivity a doporučíme strategii online kampaní a jejich rozpočtu, provedeme audit webových stránek, využití externích nástrojů, zmapujeme váš potenciál v digitální komunikaci.

Dashboardy a vizualizace dat

Vytvoříme vám přehledné online dashboardy vašich onine kampaní, chování návštěvníků na webu, prodejů na e-shopu, dat ze CRM atd.

Analytika a hlubší práce s daty

Nastavíme vám datové zdroje, vytvoříme požadované konektory pro libovolné online služby, zajistíme vám analytické výzkumy.

Reference


Podíleli jsme se na projektech s těmito firmami

. . . a s mnoho dalšími.

Vývoj webových projektů v Open Source


Vyvíjíme webová řešení postavená na ověřených Open Source platformách.

Webová řešení

Vzdělávací portály

Online magazíny

CRM

Wiki portály

Vývoj rozšíření

Digitální a webová analytika


Dolujeme, analyzujeme a interpretujeme data pro posílení růstu vašeho online podnikání.

Webová analytika

RFM analýzy

Vizualizace dat

Analytika digitálních kampaní

Reporting

Digitální automatizace


Pomůžeme vám zautomatizovat digitální kampaně, reporting, data minig, vyhodnocování sociálních sítí a mnoho dalšího.

Reporting

Data mining

Newslettery

Digitální kampaně

Sociální sítě

Digital Business Intelligence


Ponoříme se do hlubin vašeho digitálu a pomůžeme vám ho nastavit a optimalizovat.

Digitální audit

Vývoj dataskladů

Analytické výzkumy

Automatizace

Obchodní analýzy

Digitální a webová bezpečnost


Zabezpečíme váš webový projekt před škodlivými scripty a pokusy o prolomení do vašeho systému.

Obrana proti malware

Autentizace a autorizace uživatelů

Bezpečnost databází

Obrana proti XSS a CSRF útokům

Šifrování dat

Hosting & Cloud


Zajistíme technické zázemí pro váš webový provoz, včetně domain managementu a technické podpory.

Webhosting

Cloudová řešení

Správa a konfigurace

Domain management

Virtuální servery

Datová uložiště

Píšeme na blogu


Náš tým pravidelně připravuje článkyna aktuální témata z oblasti Open Source, digitální a webové analytiky a bezpečnosti a Digital Business Intelligence.

Navštivte náš blog