Je mnoho analytických nástrojů, mezi ty nejznámější patří samozřejmě Google Analytics. Pokročilejší uživatelé pracují například s Adobe Omniture, který nabízí robustní analytické nástroje. Mezi Open Source analytickými nástroji jasně dominuje Matomo, který pamětníci znají pod názvem Piwik. Matomo jasnou výhodu v tom, že všechny data jsou ukládána přímo u vás, standardně na vašem webovém serveru, kde máte Matomo nainstalované. Žádná data se tedy s nikým nesdílím. Další podstatnou výhodou je maximální flexibilita, jak to u Open Source aplikací bývá. Můžete si Matomo 100% přizpůsobit podle svého, a to nejen graficky, ale také strukturově nebo funkčně. Navíc jeho instalace i použití je velmi jednoduché. Pojďme se na to podívat podrobněji.

Umístění instalace Matomo

Matomo může být provozováno buď na serverech Matomo, což je zpoplatněno. Další a oblíbenější variantou je instalace Matomo na vlastním webovém serveru, což bude náš případ. Matomo stáhneme na adrese: https://matomo.org/download/. Celý obsah adresáře rozbalíme na našem webhostingu. Doporučujeme pro Matomo vytvořit novou subdoménu na vašem webu, například analytika.nazevwebu.cz. Pokud máme obsah archivu rozbalený v požadovaném umístění na webovém serveru, můžeme se pustit do instalace.

Instalaci spustíme zadáním adresy umístění, například https://analytika.nazevwebu.cz. Následně by se měla zobrazit instalace Matomo.

Parametry webového serveru

Odkliknutím prvního kroku se dostaneme na stránku, která shrnuje technické nastavení webhostingu, na kterém Matomo budete provozovat, a které jsou pro Matomo důležité. Pokud váš webserver nebude některý z potřebných parametrů splňovat, objeví se u něj červený křížek a měli byste webserver přenastavit v souladu s požadujícím nastavením Matomo. Silně také doporučujeme Matomo provozovat pod zabezpečeným SSL certifikátem, např. tedy na adrese https://analytics.nazevdomeny.cz.

Nastavení databáze

Pokračujeme třetím bodem, kde je potřeba nastavit přístup do databáze. Jako databázi můžeme zvolit například MYSQL. Pokud ji zatím nemáme, vytvořit si ji musíme na našem webovém serveru. Následně pak vložíme název databáze, heslo do databáze, uživatelské jméno a adresu hostitele do kolonek v instalaci Matomo. Rovněž si můžeme zvolit název předpony tabulek v databázi. Může ji ponechat ve výchozím nastavení “matomo_” nebo si zvolit cokoliv jiného, například “analytika_”.

Nastavení super uživatele

Po potvrzení přihlašovacích údajů do databáze dojde k automatickému vytvoření tabulek v databázi. Poté přejdeme na pátý krok, kde si nastavíme přístup pro “super uživatele”, tzv. root. Zvolíme si libovolné uživatelské jméno a heslo a nastavíme e-mail, který nám v budoucnu poslouží například pro obnovení hesla.

Název webu, URL, časové pásmo a nastavení e-shopu

V následujícím kroku si nastavíme název webu, kde bude Matomo umístěno a dále také URL adresu umístění a časové pásmo webových stránek. Název můžeme nastavit jakýkoliv, například Nazev firmy – Analytika. Časové pásmo, pokud máme web i návštěvníky v ČR, nastavíme Česko. Nakonec můžete také aktivovat měření elektronického obchodu, pokud provozujete e-shop.

A je hotovo

Nakonec stačí zkopírovat a vložit měřicí kód, nejlépe do hlavičky webu/e-shopu, aby Matomo mohlo měřit všechny stránky.

Po vložení měřícího kódu máme Matomo nainstalováno. Pro vstup do analytiky stačí zadat URL adresu, kam jsme Matomo nainstalovali a přihlásit se uživatelský jménem a heslem, které jsme zadali při instalaci v bodu 6.