Webová analytika


Potřebujete získat relevantní data o chování návštěvníků na vašem webu? Nebo byste rádi zjistili výkonnost konverzní trasy e-shopu, průchodnost uživatelů mezi produkty nebo zájem uživatelů o konkrétní služby nebo sekce na webu? Pomocí několika pokročilých metod a nástrojů vám zajistíme komplexní webovou analytiku vašeho webu, webové aplikace nebo e-shopu.

Získáte hloubkovou analýzu mechaniky chování uživatelů a jejich pohybu po webu. Díky heatmapám, video recordingu nebo A/B testování vám pomůžeme web zoptimalizovat a zvýšit jeho obchodní výkonnost a průchodnost a snížit míru odchodů.

Kontaktujte nás

Co vám přinese webová analytika?


Google Analytics je jen základ. Vytěžte data vašeho webu nebo e-shopu skutečně do hloubky. Přesvědčíme vás, že webovou analytiku jde dělat ještě hlouběji a má to svůj smysl.

 • Hlubší pochopení mechaniky chování návštěvníků na webu.
 • Skutečnou funkčnost webu nebo e-shopu opřenou o jasná data.
 • Zvýšení konverzní výkonnosti webu o několik jednotek až desítek procent.
 • Zvýšení průchodnosti vašeho webu/e-shopu.
 • Snížení Bounce Rate u klíčových stránek webu.

Co vám přinese analytikadigitálních kampaní


Net Reach, CPC, CMP, CPA, PNO, ROI je jen pár vybraných základních metrik, podle kterých se orientuje většina inzerentů. Ukážeme vám způsob, jak vaše digitální kampaně vyhodocovat důkladněji, abyste poznali jejich skutečnou efektivitu.

 • Přehled o skutečné efektivitě digitálních kampaní.
 • Hloubkové a přesné měření jejich výkonu.
 • Celkový pohled nad všemi kampaněmi v různých platformách.
 • Konverzní a zásahovou účinnost digitálních kampaní

Analytika digitálních kampaní


Pomůžeme vám provést komplexní analýzu vašich digitálních kampaní v nejrůznějších digitálních platformách a typech kampaní. Například v rámci PPC, GDN, RTB, display, na Facebooku, Instagramu, Youtube, Spotify, LinkedInu, Twitteru a v dalších systémech. Všechny kampaně spojíme do jednoho celku a vyhodnotíme jejich efektivitu s ohledem na návratnost investic, ROIPNO.

V případě brandových kampaní jsme schopni vyhodnotit efektivitu kampaní z pohledu brand awareness a kvality zásahu směrem k cílové skupině, kterou kampaně měly oslovit.

Kontaktujte nás

Chcete hlouběji analyzovat mechaniku chování návštěvníků vašeho webu?Pošlete nám kontakt a my se vám obratem ozveme zpět.

Zveme vás na kafe

RFM analýza


Máte vlastní databázi uživatelů nebo odběratelů newsletterů a rádi byste ji segmentovali, abyste ji mohli využívat pro relevnatní marketingové kampaně? Pomocí RFM analýzy vám pomůžeme lépe segmentovat vaší databázi podle několika faktorů, jako jsou chování, potřeby, zájmy, demografie, geografie a další a pomůžeme vám pro každý segment navrhnout optimální komunikační strategii.

Kvalitní segmentací databáze například docílíte vyšší míry Open Rate i Click Rate, snížíte míru odhlášených uživatelů a zajistíte relevantnější komunikaci směrem k uživatelům.

Kontaktujte nás

Co vám přinese RFM analýza?


Se spoustou uživatelů v neroztříděné databázi, u kterých neznáte bližší data, nikdy nedosáhnete výkonných a konverzních kampaní. RFM analýza vám databázi rozdělí na jednotlivé segmenty podle několika klíčových metrik.

 • Zvýšení výkonnosti kampaní směřujících na vaší databází uživatelů.
 • Snížení odpadovosti uživatelů z vaší databáze.
 • Zvýšení relevance kampaní směrem k uživatelům.

Co vám přinesou reporty a dashboardy?


Velké kvantum dat je potřeba dát do srozumitelných a přehledných celků, z kterých lze vyhodnotit závěry. Budete mít pravidelný a včasný předhled o všech datech, a navíc v přehledné vizualizaci vč. grafů.

 • Zpřehlednění všech dat v uceleném reportu vč. vizualizace.
 • Pravidelné a včasné získání všech potřebných dat.
 • Bezpečnou dostupnost dat online.

Reporty a dashboardy


Chtěli byste mít neustálý přehled o datech svého webu, e-shopu, digitálních kampaních nebo newsletterech? Vytvoříme vám model pravidelného reportingu, díky kterému budete mít vždy přehled o všem, co se děje a kolik vás to stojí. Samozřejmě vám zajistíme pravidelnou aktualizace reportingu o všechna potřebná data na určité bázi (týdenní, měsíční, kvartální, …)

Pokud chcete mít data v přehledných grafech a v reálném čase, vytvoříme vám přehledný dashboard v Google Data Studiu, do kterého můžeme zapojit všechny vaše digitální kamapaně, data ze CRM, e-shopu, Google Analytics nebo Matoma, Mailchimpu a dalších platforem.

Kontaktujte nás

Reference


Podíleli jsme se na projektech s těmito firmami

. . . a s mnoho dalšími.