Digitální audit


Chcete se lépe orientovat v digitálních kampaních, analytice, konverzích, webové přístupnosti a použivatelnosti a dalších faktorech, které mají vliv na výkon vašeho webu nebo e-shopu?

Shrneme vám aktuální nastavení a potenciál digitálních kampaní, nastavení webové analytiky, zabezpečení vašich webových aplikací, stav a provoz platforem a hostingového zázemí, na kterých webové aplikace provozujete, jejich cenu, výkonnost a konverznost prodejních kanálů atd. Získáte tím ucelený přehled nad celým digitálem a online technologiemi a navrhneme vám ucelou strategii, jak to všechno posunout dále.

Kontaktujte nás

Odbornost

Naše univerzální znalosti digitálních kampaní, analytiky, webové technologie a digitálních prodejních kanálů nám umožňuje vám poskytnout vysoce odborný audit všech digitálních aktivit.

Flexiblita

Neorientujeme se na vyhraněné oblasti digitálu. Naše služby se přizpůsobí vašim potřebám. Digitální audit, automatizace i analýzy budou postaveny tak, aby byly co nejpřínosnější vašemu podnikání.

Důkladnost

Využíváme jednoduché i složitější datové zdroje. Jdeme do hloubky digitální analytiky a hledáme jejich souvislosti. Pracujeme s daty z nejrůznějších platforem a nástrojů a propojujeme je do jednoho celku.

Návaznost

Všechny naše výstupy jsou spojeny s vaším byznysem. Na data se díváme v návaznosti na vaše podnikání, na základě kterých vám dáme doporučení, jak v digitálu pokračovat a na co se zaměřit.

Automatizace


Chtěli byste si ušetřit čas s mechanickými činnostmi na pravidelné bázi? Zajistíme vám automatizaci reportingu, automatický export dat z libovolných platforem a nástrojů, automatizované řízení digitálních kampaní nebo činností v rámci vaší webové aplikace.

Usnadněte si práci a zautomatizujte maximum činností, které za vás mohou dobře vyladěné scripty. Automatizace má široké a velmi flexibilní využití a vše je možné přizpůsobit na míru vaším potřebám. Měsíčně tak můžete vy nebo váš tým ušetřit desítky až stovky hodin.

Kontaktujte nás

Chcete pomoci s důkladným auditem a nastavením vašeho digitálu?
Pošlete nám kontakt a my se vám obratem ozveme zpět.

Zveme vás na kafe

Obchodní analýza digitálních
prodejních kanálů


Díky naším zkušenostem s e-shopy a prodeními portály vám pomůžeme zanalyzovat aktuální stav a potenciál vašeho prodejního webu s ohledem na návrh dalších konkrétních kroků pro jeho zlepšení a zvýšení jeho prodejní efektivity a výkonnosti.

Zaměříme se na efektivitu všech digitálních kampaní, analýzu konverzní trasy, vhodného nastavení analytiky, skladbu produktů a jejich výkon, segmentaci zákazníků, potenciál cílové skupiny, UX vašeho webu nebo e-shopu a další faktory, které mají přímu vliv na prodejní výkonnost.

Kontaktujte nás

Relevance

V rámci DBI (Digital Business Intelligence) se zaměřujeme především na oblasti a nástroje, které jsou pro vás relevnatní a mají nebo mohou mít pro vás dlouhodobý přínos.

Komplexnost

Díváme se nejen na váš digitál, ale bereme v potaz také offline aktivity, cenotvorbu a další faktory, které mají významnný vliv na vaše podnikání. Digitál vnímáme jen jako jednu část, která je součástí většího celku.

Reference


Podíleli jsme se na projektech s těmito firmami

. . . a s mnoho dalšími.