Digital Business Intelligence


Ponoříme se do hlubin vašeho digitálu a pomůžeme vám ho oživit nebo vylepšit

Digitální audit


Chcete se lépe orientovat v digitálních kampaních, analytice, konverzích, webové přístupnosti a použivatelnosti a dalších faktorech, které mají vliv na výkon vašeho webu nebo e-shopu?

Shrneme vám aktuální nastavení a potenciál digitálních kampaní, nastavení webové analytiky, zabezpečení vašich webových aplikací, stav a provoz platforem a hostingového zázemí, na kterých webové aplikace provozujete, jejich cenu, výkonnost a konverznost prodejních kanálů atd. Získáte tím ucelený přehled nad celým digitálem a online technologiemi a navrhneme vám ucelou strategii, jak to všechno posunout dále.

Kontaktujte nás

Odbornost

Naše univerzální znalosti digitálních kampaní, analytiky, webové technologie a digitálních prodejních kanálů nám umožňuje vám poskytnout vysoce odborný audit všech digitálních aktivit.

Flexiblita

Neorientujeme se na vyhraněné oblasti digitálu. Naše služby se přizpůsobí vašim potřebám. Digitální audit, automatizace i analýzy budou postaveny tak, aby byly co nejpřínosnější vašemu podnikání.

Důkladnost

Využíváme jednoduché i složitější datové zdroje. Jdeme do hloubky digitální analytiky a hledáme jejich souvislosti. Pracujeme s daty z nejrůznějších platforem a nástrojů a propojujeme je do jednoho celku.

Návaznost

Všechny naše výstupy jsou spojeny s vaším byznysem. Na data se díváme v návaznosti na vaše podnikání, na základě kterých vám dáme doporučení, jak v digitálu pokračovat a na co se zaměřit.

Automatizace


Chtěli byste si ušetřit čas s mechanickými činnostmi na pravidelné bázi? Zajistíme vám automatizaci reportingu, automatický export dat z libovolných platforem a nástrojů, automatizované řízení digitálních kampaní nebo činností v rámci vaší webové aplikace.

Usnadněte si práci a zautomatizujte maximum činností, které za vás mohou dobře vyladěné scripty. Automatizace má široké a velmi flexibilní využití a vše je možné přizpůsobit na míru vaším potřebám. Měsíčně tak můžete vy nebo váš tým ušetřit desítky až stovky hodin.

Kontaktujte nás

Chcete pomoci s důkladným auditem a nastavením vašeho digitálu?Pošlete nám kontakt a my se vám obratem ozveme zpět.

Zveme vás na kafe

Obchodní analýza digitálníchprodejních kanálů


Díky naším zkušenostem s e-shopy a prodeními portály vám pomůžeme zanalyzovat aktuální stav a potenciál vašeho prodejního webu s ohledem na návrh dalších konkrétních kroků pro jeho zlepšení a zvýšení jeho prodejní efektivity a výkonnosti.

Zaměříme se na efektivitu všech digitálních kampaní, analýzu konverzní trasy, vhodného nastavení analytiky, skladbu produktů a jejich výkon, segmentaci zákazníků, potenciál cílové skupiny, UX vašeho webu nebo e-shopu a další faktory, které mají přímu vliv na prodejní výkonnost.

Kontaktujte nás

Relevance

V rámci DBI (Digital Business Intelligence) se zaměřujeme především na oblasti a nástroje, které jsou pro vás relevnatní a mají nebo mohou mít pro vás dlouhodobý přínos.

Komplexnost

Díváme se nejen na váš digitál, ale bereme v potaz také offline aktivity, cenotvorbu a další faktory, které mají významnný vliv na vaše podnikání. Digitál vnímáme jen jako jednu část, která je součástí většího celku.

Máme zkušenosti


Velmi si ceníme zkušeností, které jsme získali na projektech s významnými společnostmi

Zveme vás na kafe


Zajímají vás naše služby? Zanechte nám na vás kontakt a my se vám obratem ozveme zpět.
Nebo se ozvěte vy nám na e-mail: info@punkers.digital nebo telefon: +420 725 827 761.


Vámi zaslané údaje budou sloužit výhradně jen pro zpětný kontakt, nikoliv pro jakékoliv marketingové účely.